O nama

Građevinarstvo je široka inženjerska disciplina planiranja, projektovanja, konstruisanja, održavanja i upravljanja, koja podrazumevaju niskogradnju i visokogradnju, izgradnju saobraćajnih objekata i drugih arhitektonskih civilnh struktura. Osnovna delatnost našeg preduzeća je izvodjenje radova u gradjevinarstvu na objektima niskogradnje.

Naša firma poseduje savremenu opremu i mehanizaciju za izvođenje gotovo svih radova u niskogradnji. Uz licencu, kao zakonsku obavezu, preduzeće raspolaže kvalifikovanim personalom za izvođenje radova, od rukovalaca građevinskih mašina, vozača, poslovođa i vodećih inženjera.

U svom mašinskom parku imamo rovokopače, pneumatske pikanere, utovarivače, kombinovane mašine, vibro valjke, transportna sredstva opšte i univerzalne namene-kamioni sa samoistovarom kiper, miksere za prevoz betona, pumpe za beton.


Niskogradnja obuhvata:

  • Saobraćajnice puteve
  • Mostove
  • Pruge
  • Vodovodni i kanalizacioni sistem
  • Ostala komunalna infrastruktura
  • Hidrotehničke regulacije i melioracije


Gradjevinsko preduzeće Ruma: Gipon - Gradjevinski radovi, projektovanje i izolacija, visokogradnja | Gradjevinsko preduzeće Ruma: Gipon d.o.o. Gradjevinski radovi i usluge: niskogradnja, visokogradnja, postavljanje izolacije, projektovanje i izgradnja objekata. Građevinska firma Gipon d.o.o. - Ruma | Gradjevinsko preduzeće, Ruma, Gradjevinsko preduzeće Ruma, gradjevinska firma Gipon, gradjevinski radovi Ruma, rekonstrukcija i adaptacija Ruma, gradjevina usluge, kamion za gradjevinske radove, niskogradnja Ruma, visokogradnja Ruma, projektovanje građevina, gradjevinsko projektovanje, rekonstrukcija Ruma, izolacija zgrada, postavljanje izolacije, izolacioni materijali, energetska efikasnost, gradjevinske konstrukcije, Gradjevinsko preduzeće Ruma gradjevinska firma Gipon gradjevinski radovi kamion sa korpom korpa za rad na visini gradjevina usluge materijal za gradjevinske radove niskogradnja visokogradnja Ruma projektovanje građevina gradjevinsko projektovanje izolacija zgrada postavljanje izolacije izolacioni materijali energetska efikasnost gradjevinske konstrukcije termička izolacija zvučna akustična izolacija gradjevinski inženjering rekonstrukcija adaptacija grubi i završni radovi kontakt Gipon doo Ruma Srem.

"GIPON" d.o.o. NASTOJI DA SVOJU DELATNOST OSTVARUJE PO NAJVIŠIM STANDARDIMA.