Odgovorna osoba za sadržinu sajta:

Vladimir Španović pr.
Gipon d.o.o
Ticanova 23
22400 Ruma
+381 / 62 205 505
doogipon@gmail.com
www.gipon.rs

Dizajn, programiranje i SEO:
Luis Bruchmann d.o.o
Ulica Radovanovac 8 (Erem) 22429 Voganj
Telefon: +381 61 190 87 57
info@luis-bruchmann.rs
Web: www.luis-bruchmann.rs
PIB: 109640211
MB: 21215619